Klubben

themed image
 
   

 


 

SIKKERHEDSREGLERVejledende sikkerhedsreglerSkivedyk. (Revideret i henhold til generalforsamling, d. 5. marts 2010)

1

Dykning skal udføres i henhold til: Dansk Sportsdykker Forbunds (DSF), senest opdaterede, ”vejledende sikkerhedsregler”.

2

Klubbens aktive dykkere, skal deltage i førstehjælpskursus, med max. 26 måneders interval.

3

Ved alle indtrufne ulykker i forbindelse med dykning, hvor medlemmer af DSF er implicerede, skal der snarest efter ulykkens indtræden ske telefonisk indberetning til teknisk udvalg (DSF), med oplysninger om ulykkens omfang og formodede årsag. Denne foreløbige indberetning skal snarest belejligt efterfølges af en detaljeret skriftlig indberetning af klubbens bestyrelse.

4

Sportsdykkere under 14 år, skal under åbentvands dykning, altid dykke med min. CMAS** dykker eller tilsvarende uddannet sportsdykker.

5

Grov tilsidesættelse eller gentagne overtrædelser af sikkerhedsreglerne kan medføre karantæne eller eksklusion af klubben. Tvivl om overtrædelse af sikkerhedsreglerne afgøres af bestyrelsen. Spørgsmål om eksklusion eller karantæne afgøres af samme.

6

Ovenstående sikkerhedsregler gælder for medlemmer af Skivedyk, på klubture gennemført i klubbens navn, eller med klubbens udstyr.