Klubben

themed image
 
   

 


 

ORDENS OG OPHOLDSREGLER

Skivedyk. (Revideret i henhold til generalforsamling, d. 7. marts 2008)

1

Alt lånt klubmateriel, skal afleveres i samme stand som ved udlåns påbegyndelse. I modsat fald vil man kunne drages til ansvar for den forvoldte skade.

1 a

Forefindes misligeholdt materiel, eller er der forvoldt skade på udlånt materiel, skal man kontakte TU / bestyrelse omgående.

1 b

Alt klubmateriel skal afleveres, straks efter endt brug.

2

Ønsker man at anvende klubmateriel i privat øjemed (private ture), skal et medlem af bestyrelsen kontaktes for godkendelse af dette. Mest med tanke på klubbens navigator og både. NB! der skrives altid i bogen

3

Alt klubmateriel må kun anvendes til dets oprindelige brug. Det er således forbudt at anvende f.eks. klubbens både til vandski eller lign.

4

Klubbens største båd og motor, bruges fortrinsvis på klubture.

5

Luftpåfyldning af flasker, udover klubben og dens medlemmer tilhørende flasker (plomberede), prissættes af bestyrelsen.

6

Ingen brug af kompressor, uden kompressorkursus.

7

Medlemmer der ikke betaler hhv. dykke eller svømmehalskontingent, må ikke gratis benytte kompressor, klubudstyr (flasker, både etc.), eller benytte svømmehallen, i den periode de ikke betaler.

7 a

Ethvert medlem af Skivedyk, som betaler aktiv svømmehalskontingent, har lov til gratis, at medbringe familie / samlever i svømmehallen. Dette gælder uanset familiens / samleverens tilhørsforhold til klubben. Familien / samleveren må dog IKKE deltage i klubbens faste aktiviteter.

8

Indstilling og uddannelse af nye instruktører, sker i samråd mellem bestyrelsen og de til den tid fungerende instruktører. Nyuddannede instruktører, hvis instruktøruddannelse er betalt af klubben, binder sig til i en periode på 5 år, efter endt uddannelse, at uddanne nye dykkere. Inaktive instruktører, må ikke udstede certifikater i klubbens navn.