Klubben

themed image
 
   

 


 

SIKKERHEDSREGLER FOR HØJTRYKSFLASKER

Skivedyk. (Revideret i henhold til generalforsamling, d. 5. marts 2010)

1

Ingen forhandler må udlevere en beholder, uden den er godkendt her i landet. For at dette kan ske, skal der på den øverste del være en tydelig afmærkning omfattende:
 • Beholderens fabrikationsnummer
 • Fabrikantens navn og mærke
 • Beholderens tomvægt
 • Luftartens betegnelse
 • Højeste tilladelige fyldetryk, i atm.
 • Når beholderen er godkendt forsynes den med Dantest’ s mærke.

  2

  Stål- og aluminiums flasker skal indsendes mindst hvert femte år, til inspektion og trykprøvning ved en godkendt teststation. Kontrol for afprøvning indstemples i flasken med afprøverens navn eller mærke, prøvemåned og år samt prøvetryk.

  3

  Teknisk udvalg eller en af bestyrelsen udvalgt person, foretager indvendig visuel inspektion af trykflasker 1 gang årligt.
  Hvis løs rust forefindes, skal det fjernes. Trykprøvedato skal være i orden.
  Godkendte flasker plomberes
  Flasker der er i og fortsat skal være i O2 service, er undtaget fra klub inspektion, da de i forvejen er rensede.

  3 a

  Alle trykflasker i klubben, skal have klubnummer og være registeret hos TU.

  3 b

  Klubautomater skal efterses én gang om året.

  4

  Det er vigtigt at der ikke trænger havvand ind i en trykflaske. Den må derfor ikke tømmes helt ned til omgivelsernes tryk.

  5

  I den daglige drift skal en luftflaske skånes for mekanisk overlast. Flaskeventilen skal være lukket, når der ikke aftages luft.

  6

  Ved ildebrand er der ingen fare ved at fjerne trykflasker, som ikke er varmere end de kan tages med hænderne. Ellers overdænges de med rigeligt vand fra passende afstand og dækning.

  7

  Olie i forbindelse med ilt under tryk er eksplosionsfarlig, og olie bør undgås ved højtryksarmaturer til atmosfærisk luft. En beholder må aldrig fyldes med andre end den luftart hvortil den er mærket.