Klubben

themed image
 
   

 


 

Retnings linier for brug af Skivedyk´s Rib båd.


  • Båden må kun sejles af klubmedlemmer der har speedbåds certifikat, samt har gennemgået klubbens interne kursus i brug af båden.
  • Båden må kun søsættes og optages fra rampe eller lignende, ikke fra stranden.
  • Båden må ikke ligge inde i strandkanten og ”skvulpe” i stenene.
  • Klub ”sportsdykkerture” har altid højest prioritet til brug af båden.
  • Båden må ikke bruges til private ture, der ikke er dykkerrelaterede.
  • Båden skal altid fyldes op med benzin og olie straks efter endt brug.
  • Der må kun påfyldes den dertil hørende XD 100 olie.


  • Overholdes ovenstående regler ikke, vil man ikke fortsat kunne benytte båden.