Klubben

themed image
 
   

 


 

Retningslinjer for arbejdet med elever i SkiveDykInstruktørerne i SkiveDyk har udarbejdet følgende retningslinjer for arbejdet med elever. Disse regler skal fremover fremgå uddannelsesfolderen.

Omgangstone:

Der forventes en god omgangstone fra såvel elever og instruktører side, ligesom vi selvfølgelig respekterer hinandens forskelligheder. Derfor accepteres mobning heller ikke.

Alkohol:

I alt arbejder med juniorer, er det en selvfølgelighed, at der ikke drikkes alkohol af hverken elever eller instruktører. Derudover fører vi naturligvis også nul alkohol politik for unge under 18 år. Der dykkes selvfølgelig ikke under påvirkning af alkohol. Som tommelfingerregel kan man sige, at der ikke dykkes, hvis der ikke kan føres bil pga. alkohol.

Rygning:

Vi har selvfølgelig et røgfrit klubhus. Vi beder evt. rygere om at vise hensyn.

Ungdomspolitik:

Af alle instruktører og ledere forlanges selvfølgelig en børneattest. I alt arbejde med unge er der altid min. 2 voksne til stede. Skive Kommune er i gang med at udarbejde fælles retningslinjer for klubberne i Skive. De forventes godkendt af byrådet sidst på året. Disse regler vil SkiveDyk implementere og efterleve.

Sikkerhedsregler på uddannelses ture.

DSF sikkerhedsregler og anbefalinger skal følges på alle uddannelses